تیراندازی در بیمارستانی در ژاپن دو زخمی برجای گذاشت


تهران- ایرنا- تیراندازی در بیمارستانی در شهر تودای ژاپن دو زخمی بر جای گذاشت، رسانه های ژاپنی از پنهان شدن مظنون در ساختمان‌های اطراف بیمارستان خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276345/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA