تکنولوژی چین و قدرت اتمی کره شمالی؛ نگرانی های آمریکا در شرق آسیا


تهران- ایرنا-  در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تنش بین آمریکا وکره شمالی افزایش یافته و پیونگ‌یانگ نیز در واکنش به اقدامات تحریک‌آمیز واشنگتن و انجام رزمایش‌های پیاپی در مرزهای کره شمالی، آزمایش‌های موشکی خود را افزایش داده و از دیگر سو رشد روز افزون تکنولوژی چین به ویژه هوش مصنوعی موجبات نگرانی و نارضایتی آمریکا را فراهم آورده است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85251089/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82