توکیو، سفیر کره‌جنوبی را فراخواند


تهران- ایرنا- در پی دستور دادگاه سئول مبنی بر پرداخت غرامت به قربانیان کار اجباری از محل سپرده یک شرکت ژاپنی، وزارت امورخارجه ژاپن، سفیر کره‌جنوبی را فراخواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394274/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF