تولید نسل جدیدی از زیردریایی‌های هسته‌ای توسط چین


تهران- ایرنا- ژاپن تایمز نوشت: چین تولید نسل جدیدی از زیردریایی‌های مجهز به سلاح هسته‌ای و غیرقابل رهگیری را آغاز کرده است که انتظار می‌رود برای نخستین بار چالشی برای تلاش‌های رو به رشد ایالات متحده و متحدان آنها باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252374/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86