توافق چین و عربستان برای سوآپ ارزی


تهران – ایرنا – نمایندگان بانک‌های مرکزی چین و عربستان سعودی توافق‌نامه سوآپ ارزی را برای سه سال امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298471/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A2%D9%BE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C