توافق عربستان و کره‌جنوبی برای گسترش همکاری نظامی


تهران- ایرنا- عربستان و کره‌جنوبی یک یادداشت تفاهم را برای گسترش همکاری در حوزه نظامی و توسعه تسلیحات امضا کردند درحالیکه سئول به دنبال فروش سلاح‌ بیشتر در منطقه غرب آسیا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377135/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C