توافق ایران و عربستان با نقش آفرینی چین، در کانون توجه جهان


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی چین «شینهوا» روز یکشنبه در گزارشی با اشاره به بازتاب بین المللی وسیع توافق ایران و عربستان به میزبانی پکن و استقبال جهانی گسترده از این رویداد مهم نوشت: تلاش‌های صلح چین به طور گسترده مورد توجه جهان قرار گرفته زیرا توافق عربستان و ایران، برای همه مردم دنیا مهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054852/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86