تمرین نظامی تانک‌های ارتش کره شمالی / جونگ اون فرماندهی را برعهده داشت


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی یک تمرین نظامی ارتش این کشور را که با مشارکت یگان‌های تانک برگزار شد، هدایت کرد و یک تانک رزمی جدید را راند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85418177/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87