تلاش نخست وزیر ژاپن برای برگزاری نشست با رهبر کره شمالی


تهران– ایرنا- نخست وزیر ژاپن به تازگی متعهد شده است که برای برگزاری نشستی زودهنگام با رهبر کره شمالی تلاش کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304021/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C