تلاش طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با چین


تهران– ایرنا– اسدالله بلال کریمی سفیر طالبان در چین در دیدار با لیو چین‌سونگ رییس بخش آسیایی وزارت خارجه چین در خصوص گسترش روابط اقتصادی و ایجاد تسهیلات بازرگانی گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331293/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86