تشریح رویه های وزارت ارتباطات برای به حداکثر رساندن اتصال و توسعه فیبرهای نوری

تشریح رویه های وزارت ارتباطات برای به حداکثر رساندن اتصال و توسعه فیبرهای نوری

پروژه فیبر نوری که شامل پوشش و اتصال منازل و مشاغل به اینترنت پرسرعت می شود، یکی از مهمترین اقدامات در حوزه ارتباطات در دولت سیزدهم بود و به گفته مسئولان وزارت ارتباطات، دنبال کننده کلیدی بود. این موضوع به طور خاص و بر اجرای سریعتر آن تاکید شده است.

با توجه به اهمیت این موضوع، محمد احسان خرامید، رئیس مرکز روابط عمومی و رسانه وزارت ارتباطات در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی داخلی پستی منتشر کرد که در آن به اقدامات انجام شده در راستای راه اندازی و توسعه پروژه فیبر نوری.

خرامید در صفحه خود در این شبکه اجتماعی با اشاره به هشتگ‌های «گزارش خدمات» و «زیرساخت‌های ارتباطی» نوشت:

برای اجرای طرح ملی فیبر نوری اقدامات زیادی از جمله تامین منابع مالی، الزام قانونی دستگاه ها به همکاری، صدور مجوز برای 10 اپراتور، ایجاد «حساب» و «صندوق» توسعه فیبر نوری و … انجام شده است. به لطف این زیرساخت ها، به لطف خداوند، همه چیز برای حداکثر اتصال در دسترس است.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8758924/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C