تشدید نگرانی‌های امنیتی ژاپن و ایده احداث پناهگاه‌های هسته‌ای


تهران- ایرنا- در گرماگرم نگرانی‌های فزاینده امنیتی پیرامون تهدید هسته‌ای روسیه عیله اوکراین و جاه‌طلبی‌های موشکی کره شمالی، یک سازمان غیرانتفاعی در ژاپن یک پناهگاه هسته‌ای در حومه توکیو احداث کرد تا با بالابردن میزان آگاهی مردم، آنها را برای ساخت پناهگاه در شرایط اضطراری آماده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157471/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C