تشدید مبارزه پکن با فساد اداری؛ ۲۹۴ مقام عالی برکنار شدند


تهران-ایرنا- در پی مبارزه دولت پکن با فساد اداری از سال ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۲۹۴ نفر از مقام های عالی چین از سمت خود برکنار شده اند. در طول یک سال اخیر نیز ۴۵ نفر از مقامات ارشد فاسد چینی بازداشت شده‌اند و مبارزه با فساد اداری نیز ۴۰ درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346417/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B9%DB%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF