ترجمه پارس سگ با هوش مصنوعی

ترجمه پارس سگ با هوش مصنوعی

محققان می‌خواهند بفهمند سگ‌ها چه زمانی خوشحال هستند و چه زمانی غمگین و استرس دارند. نتایج اولیه آنها 70 درصد موفقیت آمیز بود.

یکی دیگر از اهداف آنها درک سن، جنس و نژاد سگ ها با استفاده از صدای آنها است.

دانشمندان با دستکاری مدل‌های رایانه‌ای موجود در گفتار انسان، به پیشرفت‌هایی در رمزگشایی معنای پارس سگ دست یافته‌اند. آنها معتقدند که پیشرفت در هوش مصنوعی می تواند درک ما از ارتباطات حیوانات را تغییر دهد.

تاکنون هوش مصنوعی پیشرفت های زیادی در درک دقت گفتار داشته است. سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حال حاضر برای تشخیص تفاوت‌های کوچک در لحن، زیر و بم و لهجه استفاده می‌شوند. این نتایج می تواند کاربردهای زیادی در نرم افزارهای تشخیص صدا داشته باشد.

یکی از دلایل موفقیت هوش مصنوعی در تفسیر صدای انسان، حجم زیادی از داده های صوتی است که از مکالمات انسانی وجود دارد. اما این پایگاه داده از صداهای سگ وجود ندارد. زیرا برانگیختن و ضبط صداهای حیوانات بسیار دشوارتر است.

محققان می‌خواستند ببینند آیا می‌توانند این شکاف داده‌ها را از طریق تحقیق روی صدای انسان پر کنند. برای این منظور، پارس، غرغر و زوزه 74 سگ از نژاد، سن و جنس مختلف را در شرایط مختلف جمع آوری کردند. آنها سپس این داده ها را به یک مدل یادگیری ماشینی که برای تجزیه و تحلیل صدای انسان طراحی شده بود، وارد کردند.

منبع: دیجیاتو

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8751113/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C