تداوم اقدامات ضدتروریسم در اندونزی
تهران- ایرنا- دولت اندونزی از ماه گذشته میلادی اقدامات امنیتی خود را برای شناسایی و دستگیری شبه نظامیان مرتبط با گروه‌های تروریستی بین‌المللی نظیر داعش افزایش داده و به این ترتیب پلیس اندونزی به تازگی ۸ نفر از اعضای یک گروه شبه نظامی منصوب به القاعده را دستگیر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451660/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C