تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه میانمار


تهران – ایرنا – اتحادیه اروپا ۹ نفر و ۷ نهاد میانمار را که در تشدید خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در این کشور نقش داشتند در فهرست ششمین دور تحریم‌های خود قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035903/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1