تایوان: ۹ جنگنده چینی از خط میانه عبور کردند


تهران- ایرنا- درحالیکه تنش‌های لفظی پس از انتخابات تایوان میان این جزیره و پکن افزایش یافته، تایپه می‌گوید که ۹ جنگنده چینی از خط میانه در تنگه تایوان عبور کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377271/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF