تایوان چگونه کمک آمریکا را علیه چین به کار می‌گیرد؟
تهران- ایرنا- به دنبال تصویب بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان، مقام‌های تایپه در اندیشه هستند که چطور از این کمک‌ها علیه جمهوری خلق چین استفاده نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451668/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF