تایوان مدعی ورود جنگنده‌ها و ناوهای چین به منطقه شناسایی خود شد


تهران- ایرنا – وزارت دفاع تایوان مدعی شد که چندین فروند جنگنده و ناو نیروی دریایی ارتش چین وارد منطقه شناسایی این جزیره شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296477/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF