تایوان سطح هشدار نظامی را افرایش داد


تهران- ایرنا – وزیر دفاع تایوان هشدار داد این جزیره باید در سال جاری میلادی به دلیل احتمال “ورود ناگهانی ” ارتش چین در میانه افزایش تنش ها در اطراف تنگه تایوان در حالت آماده باش قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048893/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF