تایوان از پرواز پرتعداد جنگنده ها و پهپادهای چین در آسمان این جزیره خبر داد


تهران- ایرنا -وزارت دفاع تایوان امروز شنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ هواپیمای نیروی هوایی چین شامل پهپاد جنگی که وارد حریم دفاعی تایوان شدند را شناسایی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210393/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86