تایوان، مدعی تلاش چین برای عادی‌سازی رزمایش‌هایش در نزدیکی این جزیره شد


تهران-ایرنا- یک مقام امنیتی تایوان با بیان اینکه چین به طور متوسط ‌هر هفت تا ۱۰ روز یک بار، گشت‌زنی‌های آمادگی رزمی مشترک را در نزدیکی این جزیره انجام می‌دهد، افزود: پکن تلاش می‌کند اجرای رزمایش‌های خود را در نزدیکی تایوان عادی‌سازی و بر تایپه اعمال فشار کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85416115/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86