تاکید پکن و پاریس بر تقویت همکاری راهبردی برای گسترش صلح در جهان


تهران-ایرنا – در دیدار وانگ‌یی وزیر امورخارجه چین با امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، دو طرف بر تقویت همکاری راهبردی برای گسترش صلح در جهان تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393954/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86