تاکید پکن بر ادامه نقش سازنده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اظهار داشت: پکن به ایفای نقش سازنده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین رادامه خواهد داد و از برگزاری یک نشست جهانی صلح که توسط مسکو و کی‌اف به رسمیت شناخته شده باشد، استقبال خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415971/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88