تاکید رهبر کره شمالی بر تقویت همکاری نظامی و امنیتی با روسیه


تهران- ایرنا- وزیر دفاع کره شمالی عصر سه‌شنبه گفت که رهبر این کشور بر تقویت همکاری نظامی و امنیتی با روسیه تاکید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200410/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87