تاکید دوباره سفیر چین در ژنو بر آتش‌بس فوری در غزه


تهران – ایرنا – نماینده دائمی چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و سایر سازمان‌های بین‌المللی در سوئیس بار دیگر بر درخواست پکن برای اعلام آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85403263/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87