به بهانه نمایش «اوپنهایمر» در ژاپن؛ داغی که هنوز تازه است


تهران-ایرنا- آخرین ساخته «کریستوفر نولان» کارگردان هالیوودی درباره زندگی‌ رابرت اوپنهایمر پدر بمب اتمی آمریکا، چگونگی تولید و نحوه استفاده از آن در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در جنگ جهانی دوم، قرار است با تاخیر زیاد در ابتدای سال ۲۰۲۴ در ژاپن به روی پرده برود؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد داغ بازماندگان این جنایت هنوز برای مردمان سرزمین آفتاب تابان تازه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316860/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA