بسته حمایتی صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی شد

بسته حمایتی صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی شد

در این جلسه که با حضور سید امیر برهانی نائینی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات و محمد مجید فولادجار معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، علی بابایی. دبیر کارگروه ملی دانش بنیان علاوه بر تعدادی از مدیران ارشد شرکت های صادراتی دانش بنیان، با هدف آشنایی بیشتر با خدمات حمایتی صندوق، ضمن تشریح انواع خدمات بیمه ای و تضمینی صندوق، از بسته حمایتی جدید برای صادرکنندگان محصولات اساسی در دانمارک.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: بر اساس تایید مقام ارشد وزارتخانه و تایید هیات مدیره صندوق مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها می توانند با استفاده از ضمانت، عملکرد صادراتی خود را توسعه دهند. خدمات ارائه شده توسط صندوق

وی با اشاره به امکان ضمانت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی در سیستم بانکی کشور با حداقل تعداد اوراق نوع یک، ادامه داد: در این راستا، صدور ضمانت نامه اعتباری به شرکت های دانش بنیان در قالب کاهش حداکثر 10 درصدی نوع یک. من اوراق بهادار حداقل مقدار اوراق بهادار در هر گروه را بنویسید معتبر خواهد بود. به این ترتیب اوراق نوع یک شرکت های دانش بنیان در گروه های اعتباری الف و ب صفر در نظر گرفته می شود.

برهانی نائینی تاکید کرد: همچنین در راستای حمایت از شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان که از توانمندی‌های شرکت‌های امین استفاده می‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران اعتبار خریداران خارجی شرکت‌های فوق را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی بانک‌ها و لزوم استفاده از سایر ابزارها و روش‌های نوین تامین مالی، شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان می‌توانند از ضمانت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی تثبیت‌های لازم استفاده کنند. سرمایه برای پروژه های صادرات محور آنها. تجمیع اوراق و تسهیل فرآیند انتشار نیز در این حوزه با حداکثر ظرفیت حمایتی صندوق (حداکثر 30 درصد اوراق) محقق خواهد شد.

فولادگر معاون ایمنی وزیر بهداشت ضمن تشریح اهمیت صادرات محصولات دانش بنیان، این حوزه را موتور محرکه سیاست های اصلی وزارت ایمنی برای توسعه صنعتی معرفی کرد و اظهار داشت: رویکرد محوری وزیر، با توجه به سوابق علمی و تجربی وی تمرکز بر صادرات محصولات دانش بنیان است. پیش بینی می شود با در نظر گرفتن بسته حمایتی جدید در صندوق، گام مهمی در راستای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان برداشته شود.

منبع: دفتر علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8716694/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF