بریکس؛ چرا عربستان سعودی و کشورهای دیگر برای عضویت رقابت می کنند؟


تهران – ایرنا – تارنمای خبری دویچه وله در تحلیلی به نقش کنونی بریکس در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان و علاقه روزافزون کشورهای در حال توسعه به پیوستن به این باشگاه قدرت های جهانی پرداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205563/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF