برگزاری نحستین نشست سه جانبه آمریکا، ژاپن و فیلیپین به میزبانی بایدن


تهران – ایرنا – کاخ سفید به تازگی اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا ۱۱ آوریل(۲۳ فروردین ۱۴۰۲) در اجلاس سه جانبه‌ای در واشنگتن با نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری فیلیپین دیدار و گفتگو خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85422485/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C