برگزاری مانور نظامی سه روزه چین در اطراف جزیره تایوان


تهران-ایرنا- سخنگوی فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین اعلام کرد که ارتش این کشور یک مانور نظامی سه روزه در اطراف جزیره تایوان برگزار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076382/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86