برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا به نام سپر آزادی


تهران- ایرنا- رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) و فرمانده نیروهای ترکیبی سئول – واشنگتن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از آغاز رزمایش مشترک سالانه دو کشور به نام «سپر آزادی» از هفته آینده خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400602/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C