بروجردی: سفر آتی رئیسی به چین، فرصت خوبی برای تسریع اجرای سند همکاری ۲۵ ساله است


تهران- ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین در گفت و گو با شبکه خبری فونیکس چین، با اشاره به سفر آتی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین، این سفر را فرصت خوبی برای توسعه مناسبات به ویژه تسریع در مسیر اجرای سند همکاری ۲۵ ساله دو کشور در زمینه های گوناگون دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998272/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF