برنامه های حمایتی ویژه برای معاونت علمی رئیس جمهور برای توسعه نوآوری های اجتماعی فراگیر

برنامه های حمایتی ویژه برای معاونت علمی رئیس جمهور برای توسعه نوآوری های اجتماعی فراگیر

روح الله دهقانی در سومین جلسه شورای سیاستگذاری در دومین نمایشگاه ملی آبادیران با بیان اینکه رفع محرومیت مناطق کم برخوردار و کم برخوردار نیازمند نقش آفرینی اقشار مردمی از یک سو و حمایت همگان است، گفت: از سوی دیگر وی افزود: برنامه امروز آبادیران بیش از یک نمایشگاه صرفاً به دنبال شناسایی نیازها و فرصت‌ها در حوزه‌های کمتر برخوردار است و توانمندی‌های مردم را با نوآوری، فناوری، خلاقیت دانش‌بنیان و خلاقیت شرکت‌ها در حل مسئله مرتبط می‌سازد. مسائل محلی و محلی

با تاکید بر اینکه برنامه ملی آبادیران ساختاری جدید اما با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس لیست ها و سخت گیری های رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای گفتمان جریان سازی اقتصادی است. وی ادامه داد: سال گذشته دیدگاه نمایشگاه آبادان این بود و در نهایت با برگزاری این رویداد معاونت علمی نیز در کنار سایر نهادهای فعال در حوزه محرومیت زدایی قرار می گیرد اما نقش آبادان در قالب برنامه ملی منجر به ادغام دستگاه ها و همراهی شده است نهضت یکپارچه محرومیت زدایی امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.

دهقانی با اشاره به اینکه برنامه ملی آبادیران گامی در راستای تحقق گفتمان مورد تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تعمیم اقتصاد است، گفت: خوشبختانه نهادها و سازمان ها بیش از گذشته در اهمیت دادن به این گفتمان همکاری کرده اند. برداشتن گام های عملی و اجرایی تنها یک جریان کوچک از محرومیت عاطفی با سایر نهادها است.

معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوند دانش، فناوری و نوآوری شرکت های دانش بنیان و خلاقیت به گروهی از افراد تأثیر شگرفی در توسعه و شکوفایی بلندمدت خواهد داشت، اظهار داشت: ایفای نقش شرکت ها و افراد به صورت جداگانه و شاید به تنهایی تأثیر قابل توجهی نداشته باشد، اما با پیوند دانش و نوآوری شرکت‌ها بر اساس دانش و خلاقیت، با انگیزه و اشرافیت گروه‌های مردمی و جهادی، می‌تواند تأثیری عظیم و البته ماندگار داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان یکی از مهم ترین وظایف برنامه ملی آبادیران را تربیت و ارتقای نیروی انسانی موثر در مسیر محرومیت زدایی دانست و گفت: فردی که تحت این برنامه ملی آموزش دیده و توسعه یابد همواره خواهد بود. نگران محرومیت و بعداً در بسیاری از امور در سایر زمینه ها نیز تأثیرگذار و الهام بخش خواهد بود. من شخصاً هدف اصلی برنامه ملی آبادیران را تربیت افراد مؤثر و دغدغه مند در محرومیت زدایی و توسعه می دانم.

دهقانی شناخت «نیازها» و «فرصت ها» را دو رکن مهم برنامه ملی آبادیران برشمرد و گفت: در برنامه ملی آبادیران، هدف ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان نیست، بلکه هدف شناسایی است. چالش ها.” نیازهای مناطق کم برخوردار و رفع مشکلات این مناطق مناسب است به نیازهای این مناطق که عمدتاً درگیر نیازهای اساسی و چالش های متعدد است، نباید به عنوان بازاری برای شرکت ها و ایجاد ارزش افزوده نگاه کرد. در قلب رفع این نیازها، فرصت‌های ارزشمند و منحصربه‌فرد برای مناطق شناسایی می‌شود و از این فرصت‌ها فرصت‌های شغلی، ارزش افزوده و فرصت‌های بازار ایجاد می‌شود. از این رو رویکرد آبادیران به مسائل و نیازها بازار محور نیست، رویکردی آموزشی و اجتماعی است، بلکه حضور شرکت های دانش بنیان در مناطق محروم در ارتباط با مردم، برای کشف فرصت های ویژه و ویژه برای این شرکت ها که هزینه های خود را صرف می کنند. زندگی و توانایی حل مشکلات آن منطقه که ارزش افزوده ای به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بیانات مردمی رهبر معظم انقلاب و طراحی برنامه ملی آبادیران در سال های آینده تحولات اساسی را در کشور به وجود خواهد آورد، گفت: راهنمای فرزانه انقلاب اسلامی با اندیشه، تداوم و روح تکرار گفتمان سازی در حوزه علم و فناوری به جای تاکید مستمر و خستگی ناپذیر در طول چندین دهه. نتیجه دستیابی به این گفتار امروز در اقتدار کشور و جایگاه مطلوب ایران در قله‌های تولید علمی آشکار است تا زمانی که دنیا به این پیشرفت و این اقتدار علمی پی ببرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه گذشته تمرکز خود را بر جریان سازی شعارها قرار داده اند و مدتی است که مسئولان کشور با نحوه مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و حاکمیت کشور دست و پنجه نرم می کنند. ما در ابتدای راه هستیم و طبیعی است که فراز و نشیب هایی وجود داشته باشد، اما با ثبات و به ثمر رسیدن گفتمان تعمیم اقتصاد، انشالله در دهه آینده تحولات اساسی در کشور رخ خواهد داد. برنامه ملی آبادیران گامی ارزشمند در دستیابی به گفتمان تعمیم اقتصاد رهبری است که بیش از پیش می شناسم.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به نوآوری های مقطعی به عنوان گفتمان سوم اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، افزود: شرکت های دانش بنیان بستر و الگوی حاکمیتی مبتنی بر نقش آفرینی در جامعه نخبگان علمی و فناوری هستند. با توجه به نقشی که جامعه علمی در این شرکت ها ایفا می کند، اعضای جامعه نقش خاصی در این زمینه ندارند و در نهایت می توانند سرمایه گذار این شرکت ها باشند. دسته دیگری از این بسترها، شرکت‌های خلاق هستند که به دلیل ماهیت فرهنگ و هنر و نخبگان و فعالان عرصه‌های فرهنگی و هنری، از بازیگران اقتصاد صنایع خلاق نیز هستند. بنابراین برای رفع خلأهای ناشی از فناوری و نوآوری نیازمند پیوندهای واسطه ای هستیم که بر نقش عموم مردم در اقتصاد دانش بنیان تاکید کنند. موضوع «نوآوری فراگیر» که مفهومی جدید و مجزا برای شرکت‌ها مبتنی بر دانش و خلاقیت است، با این ضرورت پیوند خورده و به عنوان خط سوم در گفتمان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مطرح می‌شود.

وی افزود: نوآوری های فراگیر و اجتماعی جایی است که مردم بدون واسطه می توانند در آن نقش آفرینی کنند، بنابراین این نوآوری ها بسیار دشوارتر از نوآوری های فناوری یا صنایع خلاق است. به طور جدی در حال تدوین برنامه ای برای ایجاد بستر جامع حاکمیت و توسعه نوآوری اجتماعی در کنار بنگاه های دانش بنیان و خلاق هستیم و در این بسته مجموعه ای از حمایت ها، مقررات، امکانات و مقررات به منظور نقش آفرینی مردم در زمینه نوآوری تعریف خواهد شد.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8733362/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C