باند فرودگاه هاندا در توکیو پس از سانحه هواپیمایی بازگشایی شد


تهران – ایرنا – یک باند فرودگاه هاندا توکیو که پس از برخورد مرگبار هواپیمای ژاپن ایرلاینز و هواپیمای گارد ساحلی ژاپن بسته شده بود، امروز دوشنبه بازگشایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347208/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF