بازدید هیئت تجاری صنایع خلاق بیزبوم از ازبکستان

بازدید هیئت تجاری صنایع خلاق بیزبوم از ازبکستان

هیئت تجاری Bisboom برای صنایع خلاق و دانش در حوزه فناوری های فرهنگی و نرم روز چهارشنبه 15 تیرماه وارد تاشکند شد.

این رویداد به همت آی‌هیت ایران در ازبکستان و با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و هدف آن گردآوری فعالان و فعالان اکوسیستم صنایع خلاق در این حوزه است. برنامه های بازی، انیمیشن، بازی، آموزش و نویسندگی ایرانی، بخش خصوصی و کلاس تصمیم گیری و همچنین برخی از مقامات دولتی با تمرکز بر جلسات b2b و b2g در IHite ایران در تاشکند، ازبکستان.

این مراسم در پی سفر روح الله دهقانی معاون دانش، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در مهر 1402 هجری شمسی سازماندهی و برنامه ریزی شد و هم اکنون از 6 تا 10 تیرماه در تاشکند ازبکستان توسط جمعی از خلاقان برگزار می شود. صنایع فعالان محیط زیست تحت عنوان هفته صنایع فرهنگی و خلاق در ایران و ازبکستان برگزار می شود.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8765441/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86