بار دیگر زنگ خطر کاهش شدید جمعیت در کره جنوبی به صدا درآمد


تهران- ایرنا- به گزارش سازمان آمار کره جنوبی، این کشور در ماه مه(اردیبهشت/خرداد) با کاهش شدید زاد و ولد مواجه بوده و بار دیگر زنگ خطر جدی برای کاهش جمعیت و افزایش جمعیت کهنسالان این کشور به صدا درآمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181191/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF