ایجاد ارتباط؛ بزرگترین خدمات اتاق بازرگانی در نمایشگاه الکامب

ایجاد ارتباط؛  بزرگترین خدمات اتاق بازرگانی در نمایشگاه الکامب

سادینا آبایی، رئیس کمیته ICT اتاق بازرگانی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه الکامب گفت: فرآیندی که ما به دنبال آن هستیم، ارتباط بین ICT، صنعت، معدن و کشاورزی از طریق اتاق بازرگانی است. شرکت هایی که به نیازهایشان توجه شده و به دنبال مشتری هستند با کمک اتاق بازرگانی به بازار می آیند و ما به دنبال جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی به سمت آنها هستیم.

وی افزود: ایجاد ارتباط بزرگترین خدمت برای اتاق بازرگانی در نمایشگاه الکوم است و روسای 20 کمیته مختلف این نهاد در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. پذیرش هیئت های تجاری از جمله اقداماتی است که اتاق بازرگانی در این مدت انجام می دهد.

میناسیان مدیر عامل یک مجتمع آموزشی ایده اصلی خود را ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت اعلام کرد. بر اساس آمارهای جهانی، 10 تا 15 درصد جمعیت جهان دارای نیازهای ویژه و معلولیت هستند و با توجه به افزایش سالمندی جمعیت در ایران، باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.

آرش برهمند، مدیرعامل شرکت گفت: علاوه بر سالن‌های 8 و 9، در طراحی جدید، دولت الکترونیک نیز وجود دارد و یکی از بخش‌های سنتی الکامپ که پیشخوان استارت‌آپ‌ها بود، بازگشته است. Alcomstars در درجه اول یک رویداد کاتالیزوری آموزشی است که هدف آن ایجاد فرصتی برای استارت‌آپ‌ها برای قرار گرفتن در معرض بازار است.

هادی مرادی موسس شرکت تخصصی رسانه گفت: در این رویداد به مباحث بازاریابی، دیجیتال مارکتینگ، روابط عمومی، ارتباطات و بیلبوردها می پردازیم و چالش های این حوزه را بررسی می کنیم.

منبع: https://www.yjc.ir/fa/news/8760121/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE