اکثریت افراد خواهان کناره‌گیری ایلان ماسک از ریاست توییتر هستند


تهران- ایرنا- کاربران شبکه اجتماعی توییتر شرکت کننده در یک نظرسنجی، خواهان کناره‌گیری ایلان ماسک از مدیریت اجرایی این شبکه اجتماعی شدند؛ این نظرسنجی ۲ ماه بعد از آن انجام گرفت که این میلیاردر به ریاست توییتر رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974852/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF