انفجار موشک اسپیس وان پس از پرتاب از پایگاه ژاپن


تهران- ایرنا- یک ویدیو پخش زنده ژاپن نشان داد که موشک ماهواره‌بر شرکت «اسپیس وان» امروز چهارشنبه لحظاتی پس از پرتاب از یک پایگاه فضایی در غرب ژاپن، منفجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417085/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86