اندونزی کاهش تنش و عدم تشدید درگیری در خاورمیانه را خواستار شد
تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه اندونزی، با اشاره به تاثیر پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی گفت: به تلاش‌های دیپلماتیک برای دعوت طرف‌های درگیر به کاهش تنش ادامه می‌دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446599/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF