اندونزی و مالزی پاسخگویی رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی را خواستار شدند


تهران- ایرنا- وزرای امور خارجه اندونزی و مالزی، در نشست سازمان ملل درباره غزه پاسخگویی رژیم صهیونیستی را در مجامع بین‌المللی به دلیل جنایات مرتکب شده در غزه، خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364547/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7