اندونزی خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شد


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه اندونزی سازمان ملل را به اصلاح سیستم چندجانبه گرایانه کنونی برای ساختن جهانی صلح آمیز و موفق تر ترغیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85238312/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B4%D8%AF