اندونزی به سوی "انرژی های سبز" گام برمی‌دارد


تهران – ایرنا – وزیر امور حمل و نقل و سرمایه گذاری اندونزی به تازگی اعلام کرد درصورتی که این کشور از حمایت مالی و تکنولوژیگ لازم برخوردار باشد، تا سال ۲۰۵۵ تولید گازهای گلخانه ای خود را به صفر می رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196351/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF