اندونزی برای ساخت راه‌آهن، ۵۶۰ میلیون دلار از چین دریافت می‌کند


تهران – ایرنا – اندونزی قرار است هفته آینده درنشست «یک پهنه، یک راه» در شهر پکن وام بلندمدت ۵۶۰ میلیون دلاری از چین برای تامین هزینه های فزاینده ساخت اولین راه آهن سریع السیر خود دریافت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85252638/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DB%B5%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF