اندونزی: اوضاع خاورمیانه را از نزدیک زیر نظر داریم
تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه اندونزی امروز (یکشنبه) اعلام کرد که اوضاع خاورمیانه را به دقت تحت نظر دارد و هیچ شهروند اندونزیایی تحت تاثیر پاسخ گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی قرار نگرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85444319/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85