اندونزی: اشغالگری صهیونیست ها ریشه اصلی درگیری هاست


تهران – ایرنا – دولت اندونزی امروز در واکنش به درگیری های شدید اخیر میان گروه های مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی، اشغالگری های این رژیم را ریشه اصلی بروز این درگیری ها دانست و با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع، خواستار توقف این جنگ و جلوگیری از تلفات بیشتر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251467/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA