اقامه نماز آیت‌الله رئیسی در مسجد تاریخی «دونگ سی» پکن


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به چین، با حضور در مسجد «دونگ سی» پکن، ضمن بازدید از این مسجد تاریخی، نماز مغرب و عشای خود را با مسلمانان چینی در این مسجد به جماعت اقامه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031917/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86