افزایش همکاری‌های امنیتی استرالیا و ژاپن/ چین انتقاد کرد


تهران- ایرنا- امضای توافق امنیتی میان سران ژاپن و استرالیا با هدف مقابله با چین باعث نگرانی شماری از کارشناسان در خصوص تشدید چالش های امنیتی در منطقه هند- اقیانوسیه شده؛ این همکاری ها انتقاد پکن را نیز به دنبال داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967717/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF