افزایش همکاری‌های «آکوس» با ژاپن؛ تداوم سیاست مهار چین


تهران- ایرنا- آمریکا، استرالیا و انگلیس در راستای ادامه سیاست‌های مجموعه غرب برای مهار چین اعلام کردند که در حال بررسی همکاری با ژاپن برای توسعه مشترک فناوری‌های دفاعی پیشرفته از طریق مشارکت امنیتی سه جانبه خود هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439681/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86